Instalace laserového pojítka

Instalace laserového pojítka
Mar 23, 2016

EL-1GL laserové pojítko bylo nainstalováno mezi budovami společnosti TESTCOM a kanceláří společnosti Eurocontracts. Jedna strana pojítka je umístěna v kanceláři za oknem,druhá na střeše budovy TESTCOM.