CCTV sítě

 

EC SYSTEM bezdrátové mikrovlnné spoje v pásmu 3GHz, 5GHz a 6GHz pro profesionální řešení dohledového systému a monitoring důležitých součástí organizace či vnějšího prostoru prostřednictvím bezdrátového point-to-point spoje a point-to-multipoint  video přenosu. Zařízení umožňuje vysokorychlostní přenos videa s ideálními vlastnostmi pro provoz bezdrátového dohledového systému. EC SYSTEM mikrovlnné pojítko je vyrobeno pro použití ivve venkovním prostředí i pro extrémní klimatické podmínky. Zařízení podporuje funkce pro  zlepšení výkonu a spolehlivost, optimalizaci provozu pro média (VoIP, video a jiné), prioritizaci a pokročilý Quality of Service management.

Aplikace:

  • Bezdrátové CCTV sítě a bezpečnostní systémyCCTV páteřní síť
  • Spolehlivé spojení pro přenos dat z kamer a jiných dohledových zařízení v reálném čase

EC SYSTEM bezdrátový point-to-point a point-to-multipoint sítě nabízí vysokou propustnost i dostupnost pro provoz CCTV nebo monitorovací sítě umístěné i extrémních přírodních podmínkách i odlehlých oblastech. Zařízení umožňuje simultánně přenášet hlas, video a data v reálném čase a díky pokročilému QoS (Quality of Service) managementu je může prioritizovat podle důležitosti.

Výhody řešení EC SYSTEM:

  • Vysoká rychlost  pro přenos živý přenos dat a videa
  • Robustní outdoorové provedení a vysoká spolehlivost (IP-67, ochrana proti zatečení a proti přepětí)
  • Optimalizace uplinku
  • Plná podpora real-time aplikací
  • Podpora TRIPLE PLAY služeb
  • Široká volba z rozsahu licencovaných a nelicencovaných kmitočtových pásem

Sektorová kapacita základnové stanice je snadno upgradovatelná pomocí softwarového klíče od 40 do 240 Mbps, Koncová zařízení EC SYSTEM mají průchodnost v rozmezí 8 až 50 Mbps čisté kapacity kanálu.

EC SYSTEM bezdrátová pojítka kombinují pokročilé technologie, jako je MIMO (Multiple Input / Multiple Output) a OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) či Quality of Service.

Optimalizace pro uplink

Veřejné dohledové systémy a systémy pro řízení dopravy obvykle sbírají informace z více míst a následně je streamují do operačního střediska. V důsledku toho aplikace požadují vysokokapacitní vzdálené jednotky s robustní a spolehlivou optimalizací pro uplink. EC SYSTEM je plně optimalizován pro zpracování vysokých nároků uplinku a poskytování vysoké průchodnosti potřebné pro streamování živého videa ve vysoké kvalitě bez přerušení.

Plná podpora real-time aplikací

EC SYSTEM bezdrátové mikrovlnné zařízení zajišťuje spolehlivě video streaming v reálném čase. Operátor může konkrétní datový tok upřednostnit před ostatními a zajistit tak nejnižší možnou latenci. Prioritizaci lze provést pro různé druhy spojení takovým způsobem, aby i při plném vytížení pásma obsah s nízkou prioritou neovlivňoval přenos důležitých dat.

Robustní konstrukce a spolehlivost

EC SYSTEM mikrovlnná pojítka mají robustní provedení, které odolá prachu a vysoké vlhkosti i v extrémních venkovních klimatických podmínkách. 

Multifunkční využití

EC SYSTEM bezdrátové mikrovlnné pojítko poskytuje vysokou kapacitu přenosu stejně jako pokročilý Quality of Service (QoS)managementem, který umoňuje nastavit nejvyšší prioritu vybraným službám. Veškeré real-time aplikace či video přenos jsou uskutečňovány s minimální latencí i při plném vytížení sítě.

Vysoká propustnost

EC SYSTEM bezdrátový spoj je v režimu point-to-point schopeno zajistit čistou kapacitu přenosu až 480 Mbps na dlouhé vzdálenosti při přímé viditelnosti a 240 Mbps bez přímé viditelnosti.

Široký výběr kmitočtových pásem

Bezdrátová mikrovlnná pojítka EC SYSTEM pracují na frekvencích 3 GHz, 5 GHz a 6 GHz, díky čemuž je možná jejich instalace a spolehlivý provoz i na místech s vytíženým licencovaným pásmem.

product

EC Multipoint

EC Multipoint řešení představuje spolehlivé řešení pro Triple play služby, CCTV a video monitoring.

Více informací
product

Optické pojítko

Optické pojítko, nezávislé na kmitočtovém spektru, umožňuje přenos dat rychlostí až 40Gbps

Více informací
product

EC Multipoint

Základnové stanice a uživatelské stanice pro přenos dat,videa a hlasu v reálném čase.

Více informací
product

EC-LINK POINT TO POINT

Point to Point pojítko s MIMO 2X2, s kapacitou až 500 Mbps, pokročilým QoS v 3 GHz, 5GHz a 6 GHz.

Více informací