Optické pojítko 10Gbps v Mexiku

Optické pojítko 10Gbps v Mexiku
Mar 3, 2016

Laserové pojítko (FSO) EL-10 G s čistou rychlostí přenosu 10 Gbps ve Full Duplexu a dosahem až 3 km bylo nainstalováno v Mexiku naším místním partnerem LB Systems S.A. De C.V.. Pojítko zajišťuje spolehlivý přenos dat pro Datacentr. Laserové pojítko bylo vybráno našim partnerem nejen z důvodu vysoké spolehlivosti a vysoké kapacity ale i z důvodu možnosti rychlé a snadné instalace. V této oblasti je z důvodu množství možných artefaktů pod zemí obtížné získat povolení kopat a zároveň cenově velmi nákladné. Tato oblast navíc trpí zemětřesením. Z výše uvedených důvodů se mexický partner rozhodl pro námi nabízené řešení použití bezdrátového optického spojení. Velmi si ceníme jeho pozitivní zpětné vazby.