Testování laserového pojítka Mauritius

Mar 9, 2017

Dnes bylo nainstalováno a spuštěno naším obchodním partnerem, poskytovatelem internetu, testování optického spoje EL-1G s rychlostí přenosu 1 Gigabit na Mauritius v městě Ebene Cyber City.