Školení a dohled nad instalací Singapur

Školení a dohled nad instalací Singapur
Jun 10, 2019

Ve dnech 10.6-12.6. proběhlo školení zaměstnanců naší partnerské firmy J&S Telecoms International Pte Ltd, která následně provedla montáž bezdrátového optického spoje EL-10Gex u našeho odběratele za dohledu našeho zástupce. Optické pojítko EL-10Gex umožňuje navýšení kapacity až na 30Gbps pomocí licence.