Optické pojítko pro ISP

Sektor:  Poskytovatel internetového připojení, Veselí nad Moravou, Česká republika

Přírodní podmínky:

Laserové pojítko pro poskytovatele internetového připojení

Veselí nad Moravou je území, které je podle map klimatických regionů umístěno v mírně teplém až teplém podnebí v České Republice.

Mlha může nastat během jarního a podzimního rána.

Co vedlo k rozhodnutí použít optické bezdrátové spoje?

Poskytovatel internetového připojení ve Veselí nad Moravou tak jako ISP po celém území České republiky musí čelit  problémům způsobeným velmi hustým radiovým provozem v bezlicenčním radiovém pásmu 2,4 GHz a 5 GHz). Pro použití zařízení v licenčním pásmu je potřeba vyřídit licenci a platit licenční poplatky a položení optického kabelu je v některých oblastech nejen fyzicky nemožná, časově zdlouzavé, ale i cenově nerentabilní.

Z výše uvedených důvodů byla pro rozšíření a zvýšení kapacity přenášených dat  byla vybrána technologie bezdrátového optického spoje, využívající EC SYSTEM laserové pojítko (FSO), které je  nezávislé na kmitočtovém spektru a licenci a zároveň kvalita přenášených dat je srovnatelná s optickým vláknem, umožňuje přenos dat rychlostí až 10Gbps  Full Duplex i na místech s velmi hustým rádiovým provozem. Navíc tuto kapacitu je možné v budoucnu navýšit s pomocí modulů. Toto zařízení je odolné jakékoliv radiové interferenci a rušení a zároveň nezpůsobuje rušení jiným zařízením. Z tohoto důvodu je možné takové bezdrátové optické spoje použít i v oblastech blízkým oblastem s leteckým provozem. Neodmyslitelnou výhodou EC SYSTEM optického pojítka je také jeho rychlá a snadná montáž, oproti jiným optickým technologiím a spohlehlivost takového laserového spoje i při výkyvech stožáru na kterém je laserové pojítko umístěno,  způsobených větrem.

V průběhu několika let bylo instalováno několik optických pojítek (FSO) s různou kapacitou a na různou vzdálenost.

 

EL-100M s kapacitou 100Mbps ve vzdálenosti 2000m. Jedna strana byla nainstalována na střeše rodinného domu, druhá strana na střechu panelového domu.

EL-100M s kapacitou 100Mbps ve vzdálenosti 6800m.

EL-1G s kapacitou 1 Gbps ve vzdálenosti 1400m.

Dojmy technického personálu ISPz instalace: RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ INSTALACE do 1 hodiny (z důvodu auto trekingového systému instalace byla rychlá v porovnání s optickými pojítky od jiného výrobce). V tomto případě optické pojítko (FSO) funguje velice dobře.

Výsledek:

V období ve kterém jsme používali tento model, se vyskytovaly různé klimatické podmínky například: slunce, sníh a  dny s mlhou nebo/s deštěm. EC SYSTEM bezdrátové spoje fungují v hustém dešti zatím-co u jiného výrobce FSO přestane fungovat. EC SYSTEM optické pojítko (FSO) má zabudovaný autotreking systém, a proto toto zařízení funguje velice dobře i za silného větru.

product

Optické pojítko

Optické pojítko na vzdálenosti až 5 km a s modulárním navýšením kapacity až do 20 Gbps

Více informací