Optické bezdrátové spojení ve státní správě

Naše bezdrátové laserové pojítko EL-1GL s kapacitou 1 Gbps Full Duplex bylo vybráno  a ve spolupráci s našimi mexickými partnery ze společnosti LB Sistemas nainstalováno  k zajištění bezdrátového optického spoje mezi jednotlivými budovami soudu v Mexico City.

Přírodní podmínky:

Mexiko je umístěné v údolí, které obklopují hory ze tří stran a zároveň zachycují znečištující látky obsažené ve vzduchu a produkované metropolí s 15ti miliony rezidentů a množstvím průmyslových podniků. Vzhledem k častým zemětřesením byl jedním ze základních požadavků na použité zařízení i spolehlivost zařízení v době zemětřesení.

Instalační podmínky:

Mexico City  je město s velmi hustým rádiovým provozem a množstvím historických památek, kde je prakticky nemožné získat povolení pro položení optického kabelu. 
Vzhledem k požadavku přenosu vysokého objemu dat a zároveň zajištění důvěrnosti a spolehlivosti přenášených dat je optické pojítko nejvhodnější i z důvodu, že není závislé na kmitočtovém spektru, není potřeba licence a umožňuje spolehlivý přenos dat rychlostí 1 Gbps Full Duplex i na místech s velmi hustým rádiovým provozem.
product

Optické pojítko

Optické pojítko na vzdálenosti až 5 km a s modulárním navýšením kapacity až do 20 Gbps

Více informací